4t Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització

En la 4a edició del Seminari, volem incorporar una reflexió i una aportació des de l’esfera local. Si el canvi de paradigma ha de començar per l’individu i les seves pràctiques quotidianes, el canvi en la dimensió política també ha d’arrencar en el nivell local, on el valor de la proximitat ha de permetre actuacions més compromeses i amb una major participació i diàleg amb la ciutadania.

Així, el Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització es planteja com un espai de reflexió atent als avenços (i retrocessos) que en el camp de la reflexió i de la pràctica es venen succeint a tot el planeta, més part d’un procés que un fi en sí mateix. Una oportunitat de diàleg i construcció col·lectiva que connecta Barcelona amb els moviments biocivilizatoris que van avançant a diferents punts del planeta.

http://www.imagocatalunya.org/seminari-2016