Equip
Direcció General

Sandra Cristina Campos

Coordinació Tècnica Sant Cugat

Pau Martínez

Cap del Gabinet de Premsa

Verònica Miquel Torres

Xarxes Socials

Jose Antonio Arana

Imatge

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Disseny gràfic i disseny web

VisualKorner

Webmaster

Carlos Blanc Cáceres

Infomaster

Jhomar Gonzales

Impressió

Marc Marti

Fotografia del Festival

www.luledelacuba.es