Casa del Agua
Presentació: Agermanaments amb cinc municipis de majoria indígena situats al centre del conflicte Colombià

Aquesta és una iniciativa des de les alcaldies i les comunitats indígenes i camperoles dels municipis de Caldono, Corinto, Jambaló, Silvia i Toribio, ubicats al nord del Departamento del Cauca, Colòmbia.

img Tots ells són municipis de majoria indígena, situats en zona muntanyosa i amb una forta presència de grups armats, la qual cosa els situa en una posició d'alt risc en relació al conflicte que viu Colòmbia.

Tot i així, la presència i el procés organitzatiu de les comunitats indígenes ha evitat que el conflicte es traduís en desplaçaments massius de població o en abandonament de les dinàmiques econòmiques i polítiques pròpies, el què constitueix una notable excepció al país. Un dels mecanismes de resistència de les comunitats indígenes en aquest context és el de la guàrdia indígena, que dóna suport a les autoritats pròpies (cabildos) pel que fa al control del territori, utilitzant simbòlicament per a aquest fi el bastó de comandament i que ha merescut un ampli reconeixement internacional per la seva tasca i el seu caràcter no violent.

Les comunitats indígenes del Cauca sostenen i mostren en la seva pràctica quotidiana que una solució a llarg termini del conflicte armat passa per la vigència i l’aplicació de la constitució de 1991 i per una reforma agrària que garanteixi la pervivència i sostenibilitat de les poblacions locals en els seus territoris. En aquest sentit han estat treballant organitzadament amb comunitats camperoles i urbanes en pro d’una millor distribució de la propietat de la terra, juntament amb el dret a la propietat col·lectiva i per la pervivència de l'economia camperola, prenent com a puntal per a aquest fi la seguretat i sobirania alimentària, l'articulació de mercats interns en les subregions, les produccions netes i orgàniques, les xarxes de productors, el rescat de les llavors tradicionals, el respecte i conservació de la biodiversitat, la construcció de xarxes alternatives de mercat amb les ciutats i amb mercats justos, etc.

Mostrar forma romanizadaDe manera complementària també s'han plantejat, per part d'aquestes comunitats, escenaris per a la solució dialogada i política del conflicte armat. Municipis com Jambaló i Toribio1, han obtingut reconeixements del Departamento Nacional de Planeación pels seus plans de desenvolupament, pel seu nivell de planificació participativa i per la qualitat dels seus continguts en termes de desenvolupament propi. El projecte Nasa2 de Toribio, per les seves propostes de solució política del conflicte armat, i la seva participació en la vida municipal, ha esdevignut creditor a diversos premis.

Des de fa uns tres anys, els municipis de la muntanya caucana s'han associat a la “Casa del agua: Agencia de desarrollo económico local, ADEL " per aconseguir dur els èxits municipals i el planejament del seu desenvolupament a un nivell provincial1. ADEL compta amb la participació i l'aval d'un important nombre de cabildos indígenes2, a través de les associacions de cabildo3, i d'organitzacions camperoles, a més a més dels mateixos municipis.

El fet de treballar conjuntament alcaldies municipals, cabildos indígenes, associacions de cabildos i grups de productors, ha permès que els municipis formulin i executin participativament els plans de desenvolupament i que les comunitats indígenes plantegin i executin Plans de vida amb els seus programes culturals (educació i salut pròpia), econòmic ambientals (territori, economia i ambient) i polític organitzatius (família, jurídic).

És aquesta dinàmica la què es vol enfortir amb el projecte d'agermanaments que es proposa.


Descripció del projecte
Per a reforçar el desenvolupament participatiu i en pau dels municipis de Caldono, Corinto, Jambaló, Silvia i Toribio es proposa la signatura d'agermanaments entre aquests municipis i 5 municipis espanyols.

Aquests agermanaments han de permetre:

  • L'intercanvi d'experiències en gestió local, participació de la comunitat i desenvolupament econòmic, social i cultural.
  • La visualització i acompanyament a Espanya de les dinàmiques de construcció de pau d’aquests municipis i les seves comunitats.
  • L'obtenció de recursos econòmics per a projectes de desenvolupament local que contribueixin a consolidar aquests processos de pau i l'arrelament de les comunitats als seus territoris.
Tanmateix es contempla la possibilitat que els cinc municipis espanyols agermanats estableixin dinàmiques conjuntes de treball en aquesta cooperació, la qual cosa pot afavorir les iniciatives de sensibilització a Espanya i als diferents municipis involucrats, la creació de sinergies en el desenvolupament dels projectes de cooperació a desenvolupar i també l'accés a finançaments supra-locals. La signatura dels acords d'agermanament es realitzaria a Espanya, dates a determinar de comú acord, en el marc d'un viatge dels alcaldes dels municipis colombians.

Fruit de diversos anys de treball conjunt, les comunitats NASA han demanat a l'associació IMAGO la seva col·laboració per a dur a bon port aquest projecte d'agermanaments. La funció d’IMAGO és doncs facilitar els contactes, acompanyar el procés i esdevenir representant com a contrapart de les comunitats NASA, representades per mitjà de la Casa del Agua.
Ubicació geogràfica dels municipis de Corinto, Toribio, Jambaló, Caldono i Silvia, al Departamento del Cauca, Colòmbia.


NOM MUNICIPI TOTAL POBLACIÓ DISTRIBUCIÓ ÈTNIC POBLACIONAL DISTRIBUCIÓ POBLACIONAL URBÀ RURAL
INDÍGENA MESTISSA % INDIG RURAL URBANA % RURAL
Caldono 35.864 26.898 8.996 75% 34.286 1.578 95%
Corinto 28.858 12.349 16.509 43% 12164 16.664 42%
Jambaló 15.320 15.166 154 99% 14.707 612 96%
Toribio 32.673 26.425 6.044 81% 29.423 3.250 90%
Silvia 42.204 34.607 7.596 82% 39.249 2.954 93%
Mejor Plan de Desarrollo a nivel nacional año 1.998 DNP.
Asociación de cabildos indígenas del municipio de Toribio, Proyecto Nasa.
Premio nacional de paz. Año 200, otorgada por los periódicos el Espectador, el Tiempo, el Colombiano, Revista Semana, Caracol radio y TV, Fundación Friederich Ebert.
Premio ecuatorial 2004 PNUD.
A pesar de que la figura de las provincias fue incorporada en la constitución colombiana de 1.991, no ha contado con desarrollos legislativos y por tanto no se implementa. Sin embargo, varios municipios la ensayan a través de figuras como las ADEL.En estos cinco municipios hay 20 comunidades indígenas de etnias nasa, guambiana, totoroez, ambalueña y quizgueña.
En estos cinco municipios hay cuatro asociaciones de municipio; algunas de ellas tienen una cobertura que va más allá de la montaña caucana, tal como Asociación de cabildos de la zona Norte que cobija 8 municipios dos de ellos ubicados en la montaña caucana. Generalmente se expresan en asociaciones de productores.