Cedavida
La Paz está en nuestras manos

Procés d’empoderament de dones i organitzacions per a l’agençament dels seus drets

Bosa, Bogotá, 2016

L'Associació IMAGO Catalunya i la nostra contrapart local la Fundació Social Colombiana CEDAVIDA (http://www.cedavida.org/), amb el suport financer de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, vam desenvolupar durant el primer semestre del 2016 el projecte "Apoderament de dones i organitzacions per agenciar els seus drets, des d'enfocaments diferencial, de gènere i de dret en clau d'igualtat i complexitat", a la Localitat de Bosa (Bogotà).

Context

Bogotà està distribuïda en 20 localitats, la número set correspon a la localitat de Bosa, la qual se situa al sud occident de la ciutat. D'acord al Diagnòstic Local amb Participació Social 2009-2010 de l'Alcaldia Major de Bogotà, el 86,7% de la població de Bosa es troba en estrat baix, el 10,4% es troba en estrat sota-baix i el 2, 3% estrat mitjà-baix i el 0,6 no compta amb classificació. En relació amb la violència intrafamiliar, d'acord als casos reportats a través del Sistema de Vigilància de Violència Intrafamiliar, l'any 2009 el 65,3% dels casos reportats van ser de violències exercides cap a dones i nenes.

Segons ho refereix la Política Pública de Dones i Equitat de gènere del districte Capital, la desigualtat que enfronten les dones, es deu al fet que s'han estructurat socialment i culturalment relacions de poder jerarquitzades i subordinades, àmbits d'interacció diferenciats i subvalorats en el públic i privat i relacions econòmiques basades en la divisió sexual del treball.

A Bogotà es presenten serioses violacions als drets (DD) de les dones, a més la situació de conflicte armat incrementa el risc i la violació de DD de dones. Bogotà, i el districte de Bosa en particular, és receptora de població en situació de desplaçament; en el context de violència sociopolítica, els drets de les dones i nenes són vulnerats, situacions com viure en zones de conflicte, relacions afectives o familiars actors armats, ser líders comunitàries, treballar a favor de les víctimes, albergar o alimentar els actors armats de manera obligada, fan que siguin vulnerables. Conseqüència del conflicte són les dones i nenes desplaçades, violència contra la seva participació i la de les seves organitzacions, nenes desvinculades del conflicte armat, reclutament i violència sexual, a més del desconeixement de les seves DD i de rutes d'atenció i denúncia.
Altres de les problemàtiques identificades de vulneració de DD de les dones i nenes són: limitacions en l'atenció en salut i que no són informades sobre els seus drets; por de sortir a la nit soles, riscos econòmics i socials, no compten amb oportunitats laborals, doble jornada per treball domèstic, manca suport als seus projectes; estigmatització de la seva sexualitat, dèficit en sanejament bàsic, educació sense equitat de gènere, violència física i sexual, control del company, baix nivell de credibilitat en les institucions, funcionaris/es que desconeixen la llei i no reconeixen la violència contra les dones com a delicte. Les institucions on les dones busquen suport són: Inspecció de Policia, Comissaria de Família, ICBF, Fiscalia, Jutjat, Profamilia, personerías, Cases de Justícia i cases d'igualtat d'oportunitats per a les dones.

Objectius del projecte

Desenvolupar capacitats personals i col·lectives per donar poder a dones, mobilitzar homes i enfortir organitzacions per a la construcció de mecanismes individuals i col·lectius d'exigència al compliment de lleis i programes per prevenir i reduir la violència basada en gènere VBG, per tal d'arribar a nivells de zero tolerància enfront de la mateixa, així com per promoure accions basades en la cultura de pau.

Alguns resultats
• Es va realitzar un procés d'empoderament per a dones, que va consistir en espais participatius per al reconeixement dels seus drets humans i les rutes d'atenció en casos de violència contra les dones; van participar 75 dones dels Sectors de Brisas de San Pedro, Bosa Nova, Bosa Villa, Suaita, Bosa Carbonel, Bosa Recreo, Bosa Libertad, entre d'altres.

• Algunes de les dones lidereses que van fer part del procés d'empoderament van implementar sis sessions de multiplicació, en el qual van transmetre els seus aprenentatges al voltant del tema a 10 dones de la localitat que no havien participat en el procés inicial.

• Com una de les accions d'incidència, les dones participants del procés d'apoderament, van realitzar la construcció d'un mural en un espai públic, el qual es va projectar com una peça comunicativa expressant missatges al·lusius al rebuig a la violència contra les dones i invitació a la comunitat per actuar davant d'aquests casos.

• Una altra de les estratègies d'incidència desenvolupades en el projecte, va ser l'enfortiment d'un espai per a l'exigibilitat dels drets de les dones desenvolupat el primer divendres de cada mes al parc central de la Localitat de Bosa (enfront de l'Alcaldia local) i el qual busca visibilitzar les temàtiques relacionades amb la vulneració de drets de les dones i fer incidència política, en aquest espai van participar de dones lidereses participants del procés d'apoderament, líders comunals, institucions i persones que ocupen càrrecs polítics en aquest escenari.

• Es va realitzar enfortiment a la Fundació África Ancestro y Vida AFRIANCVID, organització que treballa en la Localitat de Bosa i dirigeix les seves accions a diferents grups poblacionals especialment a dones, centrant-se en un component cultural i rescatant la idiosincràsia de la costa pacífica colombiana. Dins el procés d'enfortiment es van obtenir importants avenços en el seu pla de treball estipulant accions puntuals i organitzades amb la intenció de continuar desenvolupant accions cada vegada més contundents respecte del seu objecte social i l'empoderament de dones per a l’agenciament dels seus drets.

• Es van realitzar diàlegs i presentacions dirigits a homes, amb l'objectiu de prevenir les violències contra les dones i nenes, promoure els seus drets i les masculinitats no hegemòniques; en els quals van participar 28 homes de la localitat, alguns dels participants, van ser parelles de les dones participants del procés d'empoderament, altres van ser líders comunals del Barri José Antonio Galán, qui com a directius d'aquesta organització comunal, es van comprometre a promoure l’equitat de gènere i la prevenció de les violències contra les dones durant la seva gestió.

• 68 nens, nenes i adolescents dels Col·legis Pla Oriental IED i Leonardo Posada Pedraza IED, van participar en jornades lúdiques i artístiques que van permetre identificar representacions socials que sustenten la desigualtat entre els gèneres i alternatives per a la seva transformació, van reconèixer el seu paper en el foment de la cultura de pau i en la garantia drets de les dones. Alguns dels i les participants, amb l'acompanyament de docents de les institucions, van construir una campanya comunicativa i a través peces de teatre i dansa van donar a conèixer a la comunitat educativa i a la comunitat en general les seves reflexions i coneixements per a la promoció dels drets de les dones i la prevenció de violències.

• 13 docents del Col·legi Pla Oriental, van participar en tallers, en els quals van plantejar accions concretes per implementar a la comunitat educativa la promoció de la garantia dels drets de dones i nenes.

• Es va fer una articulació permanent amb la Casa d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones de la Localitat de Bosa, institucionalitzada per l'acord 583 de 2015 del Consell del districte capital de Bogotà al capdavant de la Secretaria Districtal de la Dona, la qual té per objectius la difusió dels drets de les dones, l'enfortiment a organitzacions de dones, promoure la participació i representació social i política de les dones, entre altres. També es va participar del comitè operatiu local de dona i equitat de gènere on es va interactuar amb l'alcaldia local, l'hospital Pau VI i altres entitats i organitzacions locals que tenen a veure amb el tema.


En el marc del projecte, sorgeix la cartilla "Empoderament de dones per a la prevenció de violències", la qual conté conceptes i activitats lúdic pedagògiques senzilles, per aportar eines pràctiques per a la prevenció de les violències contra dones i nenes, i difondre els mecanismes i rutes per a la protecció dels seus drets.
Líders i lidereses de la comunitat, funcionaris / es, organitzacions de dones, nenes, nens i adolescents i interessats / des en el tema, trobaran material pràctic per a treballar en la construcció d'una societat més incloent en clau d'igualtat.
Agraïm la participació activa de les nenes, les adolescents, les Joves i les dones de la localitat de Bosa, que amb les seves experiències de vida han nodrit aquest document i també als homes que van participar.

cevida2
Pressupost

El projecte ha tingut un cost total de 34.848 euros, dels quals l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha aportat 30.000 dins de la seva convocatòria de suport a projectes d'ONGs 2015.

Baixar la cartilla "Empoderament de dones per a la prevenció de violències"