Equip
Direcció General

Sandra Cristina Campos

Direcció Artística

Juan Carlos Concha

Premsa

Verònica Miquel Torres

Coordinació Tècnica Sant Cugat

Pau Martínez

Coordinació Tècnica Colòmbia

Jose Antonio Arana

Imatge i Disseny gràfic

IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Natalia Perez

Recolzament tècnic web

Natalia Perez

Selecció i programació

Asociación Alados
Laboratorios Black Velvet
ApemanStudio

Impressió

Marc Marti

info@imagobarcelona.org
www.imagocatalunya.org