Diasporeta Vaporeta

Aquest capítol de la Diàspora té per objectiu treballar amb les noves generacions de nens els valors que implica una nova convivència al planeta, que es reflecteix tant a un nivell global: Planeta terra, com a local, l'escola, el barri, la família , l'individu.

"Netejar" la mirada que tenim de la realitat i construir en la nostra mentalitats valors i referents basats en la cura, la responsabilitat, el reconeixement i respecte dels altres i de l'entorn. Recuperant l'esperança i la neteja pròpia de la mirada dels nens.

En aquest capítol treballarem en construcció i enfortiment de valors amb els nens que participen de la nostra programació, mitjançant la realització de tallers d'animació, dels quals sortirà un petit treball que després serà vist pels petits a la segona part de l'activitat: la projecció de pel · lícules animades de diferents llocs del món que ensenya aquests nous valors de convivència. Per clausurar l'esdeveniment serà projectat per a tots el treball realitzat pels petits.