Edicions Anteriors
8as JORNADAS: LA DIÁSPORA 2011

La 8ª Diàspora Sense Fronteres 2011: Colòmbia-Barcelona (del 7 al 23 d'octubre) és un projecte desenvolupat per l'Associació IMAGO Barcelona per a la Cooperació, el Desenvolupament i la Solidaritat que, com cada any, té com a objectiu realitzar un treball de sensibilització, a través de les arts visuals i les noves tecnologies, en relació a la convivència pacífica, la solidaritat i la cura de la nostra casa: La Terra.

Sent una vegada més el cinema l'eix narratiu principal de les jornades, la novetat d'aquest any és comptar amb Brasil com a país convidat, traspassant les fronteres tant catalanes com colombianes, i introduint així un dels temes centrals d'aquesta edició: la protecció del medi ambient. Les diferents activitats que se celebren en el marc de la 8ª Diàspora Sense Fronteres 2011 -la mostra de cinema, el seminari Paradigmes de convivència planetària Ara, amb convidats com Cândido Grzybowski, Arcadi Oliveres i Joan Antoni Melé, entre altres; i les diferents activitats culturals- reflecteixen aquesta temàtica.

L'Associació IMAGO Barcelona compte en la seva vuitena edició amb la complicitat de 70 entitats, entre les quals figuren Casa Amèrica Catalunya, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament, Fundació Solidaritat UB, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Institut Català dels Drets Humans, Universitat de Barcelona, Corporació Viva la ciutadania (Colòmbia), IBASE (Brasil)…

La Diàspora, que celebra la seva programació en11 espais de la ciutat, incorpora aquest any com a nous punts de trobada: Cinema Maldà, La Pedrera, Pati Llimona, FNAC, Espai Avinyó i Espai Jove la Fontana. La resta d'espais, ja habituals de la Diàspora, són: CCCB, C3Bar, Plaça Sant Just, Casa Amèrica i Biblioteca Jaume Fuster.

Veure el projecte

7as JORNADAS: LA DIÁSPORA 2010


La 7ª DIÁSPORA: Colombia-Barcelona 2010.Jornadas de Sensibilización (del 11 al 26 de octubre) es un proyecto desarrollado por la Associació IMAGO Barcelona per la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat, que, como cada año, tiene como objetivo realizar un trabajo de sensibilización, a través de las artes visuales y las nuevas tecnologías, en relación a la solidaridad, los movimientos sociales y la paz.

La crisis económica, ambiental, climática y social que afronta el mundo actualmente, está reflejando una crisis del modelo de civilización en que el lucro y la ganancia son los objetivos buscados. Más de 1.200 millones de seres humanos viven con menos de un dólar diario y otros 2.800 millones lo hacen con menos de dos dólares al día, según Naciones Unidas. Esta realidad tiene que cambiar, así como la depredación de los recursos naturales, el calentamiento global y demás secuelas del modelo de desarrollo imperante.

En este sentido, el mensaje de la Diáspora gira entorno a la responsabilidad que tenemos todos, por acción o por omisión, por el conflicto político y social que vive Colombia, así como cualquier otro lugar del mundo. La Diáspora invita a la siguiente reflexión: si aceptamos nuestra parte de responsabilidad en los conflictos que flagelan el mundo, en las desigualdades sociales y en los niveles de pobreza existentes, recuperaremos lacapacidad y el poder para cambiar el escenario actual, tarea que acostumbramos a delegar en los demás y, en ocasiones, olvidando que son tan importantes las pequeñas como las grandes acciones. Para ello, las Jornadas de Sensibilización invitan a construirnos en la ética del cuidado, teniendo un horizonte de sentidos solidarios y responsables, entendiendo queTODOS LOS SERES HUMANOS somos hijos de este planeta, y que por tanto SOMOS HERMANOSque debemos cuidarnos los unos a los otros y cuidar NUESTRA CASA: LA TIERRA; apostando así por un nuevo paradigma de convivencia que permita el desarrollo de un nuevo modelo de mentalidad individual y global.

DIÁSPORA significa movimiento y movimiento significa vida, entendiendo que lo que no se mueve en el universo no existe. La DIÁSPORA es un canto a la vida, una invitación a protegerla, una provocación a cuidarla.

La 7ª DIÁSPORA propone que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Qué queremos aportar, desde nuestro proyecto de vida al mundo?, ¿Por qué tipo de humanidad queremos apostar?, y ¿Por qué clase de organizaciones políticas, sociales y económicas? En este sentido, la 7ª DIÁSPORA apuesta por la siguiente acción:

¡¡¡construyamos el mundo en el qué queremos vivir, ahora!!!

La Associació IMAGO cuenta, en su séptima edición, con la complicidad de entidades comoCasa Amèrica Catalunya, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, Fundació Solidaritat UB, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Consorci de Biblioteques de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y Corporación Viva la ciudadanía, entre otras.

Veure el projecte

6as JORNADAS: LA DIÁSPORA 2009

La 6a DIÁSPORA (del 7 al 24 d’octubre) és un projecte desenvolupat per l’Associació IMAGO Barcelona per la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat, que, com cada any, té com objectiu realitzar una tasca de sensibilització per mitjà de les arts visuals, les noves tecnologies i la literatura colombianes en relació als següents temes: convivència pacífica, migracions i nous paradigmes.

L’Associació IMAGO compta, en aquesta edició, amb la complicitat d’entitats com Casa Amèrica, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet, Societat General d’Autors i Editors (SGAE), Consorci de Biblioteques de Barcelona, i Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), entre d’altres.

DIÀSPORA significa moviment i moviment significa vida, entenent que el que no es mou a l’univers no existeix. La DIÁSPORA és un cant a la vida, als éssers humans que es mouen pel planeta, les migracions; a les narracions humanes que es mouen en imatges, el cinema; i a la societat civil que es mou per la pau i la construcció d’un món millor, moviments socials i societat civil. La 6ª DIÁSPORA 2009 és un gran moviment que connecta Colòmbia, Barcelona i el món.

El missatge de la 6ª DIÁSPORA 2009 és que tot el que succeeix al món, igual que a COLÒMBIA, és responsabilitat de tots nosaltres, tant per acció com per omissió. Si bé hem permès els nivells de pobresa existents, així com les desigualtats socials i els conflictes que flagel·len dolorosament diferents llocs del nostre planeta, també tenim la capacitat i el poder de canviar aquest escenari. Per tant, hem de construir-nos en l’ètica de la cura, creient en un horitzó de sentits solidaris i responsables, entenent que TOTS ELS ÉSSERS HUMANS som fills d’aquest planeta, i que per tant som germans que hem de tenir cura els uns dels altres i cuidar CASA NOSTRA: LA TERRA;apostant a la vegada per NOUS PARADIGMES DE CONVIVÈNCIA que permetin el desenvolupament d’un nou model de mentalitat individual i global.

La 6ª DIÁSPORA proposa que ens fem les següents preguntes: Què volem aportar, des del nostre projecte de vida, al món?, Per quin tipus d’humanitat volem apostar?, i Per quina classe d’organitzacions polítiques, socials i econòmiques? En aquest sentit, la 6ª DIÁSPORAaposta per la següent acció: CONSTRUÏM EL MÓN EN EL QUAL VOLEM VIURE, ARA!!!

Veure el projecte

5as JORNADAS: LA DIÁSPORA 2008

La xifra de persones en situació de marginalitat en el món va créixer a tal punt que, del seu paper d'estar fora de la línia del marge del quadern, va passar a ser la gran part del full.

No obstant això, mantenim el nostre paper de marginals, és a dir, tot i que som la gran majoria (98% de la població mundial) ens seguim comportant com petites minories sense poder.

L'actual sistema dominant mundial es manté al servei d'una molt petita minoria, en gran part gràcies a que aquesta immensa majoria ho facilitem, bé per acció o per omissió. Ho fem pel tipus de mentalitat que ens han format, bàsicament a través de l'educació i de la cultura. La nostra mentalitat, és a dir, la nostra forma de veure el món, és la que fa que ens relacionem d'una manera o altra amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb l'entorn.

El missatge que volem transmetre a través d'aquesta Jornada de Sensibilització és sobre la responsabilitat de tots nosaltres, per acció o per omissió, en relació als nivells de pobresa, de desigualtat i de conflicte que flagel · len dolorosament diferents llocs del nostre planeta, com Colòmbia. Igualment volem llançar un missatge sobre el poder i la capacitat que tenim de canviar-los. Per a això hem construir-nos en una ètica diferent, en un horitzó de sentits solidaris i responsables, que ens permetin entendre que no hi ha acció petita sense valor: tot té un sentit, tot suma o resta.

Hauríem de preguntar, des del nostre projecte de vida, a quin món li volem aportar, a quin tipus d'humanitat, d'organitzacions polítiques, socials i econòmiques. No estem en un món dividit, sinó interrelacionat en el qual cada un de nosaltres té un paper que afecta l'entorn, que afecta els altres. Així que, buscant que les nostres accions siguin responsables i solidàries esdevenim subjectes actius en la construcció d'un altre món possible. Tant les accions que duem a terme en els grans contextos de la macropolítica, com en els petits contextos quotidians (no per petits menys importants) com la nostra casa, les nostres escola, la nostra feina, la nostra ciutat. Totes compten!Són tan importants les unes com les altres.

Efectivament, es tracta de contribuir al debat sobre nous paradigmes que ens permetin una nova visió de les relacions entre subjectivitat i objectivitat, informació i sabers, mesures i mediacions, poder i autoritat, micro i macro, transformació política, canvi personal i canvi social, moviment i institució, Estat i societat, cultura, tradició i modernitat, model de desenvolupament, etc.

Gandhi ens va plantejar una proposta de revolució, no violenta, basada en la transformació dels seus actors en relació, des del canvi de l'ànima, des de la transformació moral en la qual la transformació del poder només és una conseqüència del canvi subjectiu, cultural i social.

Veure el projecte

4as JORNADAS: LA DIÁSPORA 2007

Parafrasejant Cortazar, aquest germà gran de molts de nosaltres, direm que IMAGOés el jugador i és les cartes

Som silenci i paraula-fletxa que el trenca per explicar les històries vingudes des de baix, és a dir, des dels cantessis no comptats pel pobrerío. Som el lloc que es prestaperquè l'anècdota-ganivet, que ve de la vida feta callar, es faci vida de nou i tall el silenci que se'ns va imposar com a mètode de supervivència. Som el temps que ve ipassa i se'n va i mentre tant i tant, deixa que passi i es compti el conte dels nostresmolts silencis. Som i volem seguir sent la segona pell en la qual ens han marcat elschitones exigits i ara s'estarrufa-ens erizamos ben dit-quan en nosaltres, en el nostreespai en el nostre temps, amb nosaltres sentint, hi ha els silencis i es deixen escoltar les paraules guardades que s'han tornat poesia posada en cinema.

Per tot això, IMAGO fa el que fa sense reclamar reconeixements o prestigis per si.IMAGO fa el que fa sense presentar-se com el millor o més clar dels esforços que es realitzen per visualitzar les tragèdies i les alegries de la Colòmbia nostra i llunyana.

Més que una pretensió, IMAGO es presta per a ser usat com a eina que ens permeti comprendre la mida de dies tristos que han ocorregut i esdevenen a Colòmbia;IMAGO es presta per a ser usat com estri que ens deixa veure cares somrients icossos bailantes i gent que fan de la seva vida diària una obra de bellesa, sensedesentendre del dolor que ens envolta.
sandra Camps
Presidenta Fundació IMAGO

Juan Carlos Concha
Director Audiovisual Mostra de Cinema Colombià.

Cesar Torres
Membre Fundador Fundació IMAGO

Veure el projecte