EQUIP

Direcció General

Sandra Campos Landazábal

Direcció Artística

Juan Carlos Concha

Premsa

Verònica Miquel Torres

Coordinació Tècnica Sant Cugat

Pau Martínez

Coordinació Tècnica Barcelona

Iratxe Marcos

Coordinació Tècnica Colòmbia

Jose Antonio Arana
Martha Lucia Vargas

Imatge i Disseny gràfic

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Assistència disseny gràfico

German Algarra

Selecció i programació

Asociación Alados
Laboratorios Black Velvet
ApemanStudio

Recolzament tècnic web

Natalia Pérez
Juan Pablo Lozano

Impressió

Tengo un trato
Anglofort
Marc Martí

info@imagobarcelona.org
www.imagobarcelona.org