3er Seminario Internacional: Paradigmas de convivencia planetaria. Del 24 al 26 de abril. Barcelona

slide2-ponentes

imago colombia 3r Seminari Internacional de Convivència planetària: Biocivilització
L'objectiu del 3r Seminari Internacional de Convivència planetària (24, 25 i 26 d’abril) és produir sinergies entre Catalunya i el món al voltant d’un nou model de convivència planetària, reflexió existent en diferents escenaris globals i impulsada pel Fòrum Social Temàtic del Medi Ambient i altres actors.

El nou paradigma de convivència planetària aposta per la biocivilització, tot valorant i respectant la vida en totes les seves manifestacions: l'ésser humà, els animals, la natura, i el planeta, la nostra única llar.

El seminari constitueix un punt de trobada per al diàleg i la reflexió que, a escala global, s’està duent a terme sobre aquest nou paradigma, constituint un espai on  diferents actors intercanviaran punts de vista. Així es recolliran les construccions que des de diferents especialitats de l’àmbit local català s’estan realitzant en pro d’aquest canvi global, enfortint els vincles amb les xarxes i escenaris globals en els quals igualment s'està duent a terme aquesta construcció.

El 3r Seminari Internacional planteja la construcció del nou paradigma de convivència planetària des de 3 eixos fonamentals:

1. ¿Amb quins valors o virtuts? (ètica) – 24 d’abril
2. ¿Amb quines estructures de poder, quina governança global? (política) – 25 d’abril
3. ¿Amb quin model econòmic? (economia) – 26 d’abril

La metodologia del seminari, en cada un d’aquests eixos, serà en primer terme la presentació d’experiències de la mà de diferents organitzacions. En segon lloc s’exposarà un document central, sorgit de les diferents trobades que celebra el Fòrum Social Mundial a diversos llocs del món, anomenat document de síntesi, relacionat amb el tema de l’eix que s’estigui tractant. (El document síntesi serà presentat per un dels seus autors). En tercer terme, es donarà pas als dialogants, dos o tres convidats al seminari que oferiran les seves aportacions en relació a les experiències exposades així com la seva mirada crítica pel que fa al document de síntesi. Per acabar, cada bloc comptarà amb la participació del públic assistent.

Fruit d’aquest diàleg s’elaborarà un document que recollirà les idees provinents dels assistents, conferenciants i dialogants que serà l’aportació d’aquest seminari internacional a la reflexió global que es duu a terme  actualment en diferents punts del planeta.

Edicions anteriors:

Primer seminariAmpliar informació

Segon seminariAmpliar informació