Estratègia d’educació per al desenvolupament

Aquesta política d'Educació per al Desenvolupament de IMAGO Catalunya, va ser aprovada per la Junta Directiva de l'Associació IMAGO en la reunió ordinària del mes de setembre de 2014, segons consta en acta de l'Associació, expedida a Barcelona als 26 dies del mes de setembre del 2014.

GUILLERMO MANZANERA GUERRA (President IMAGO Catalunya)

L'Associació Imago considera que l'educació per al desenvolupament és un procés educatiu que té un objectiu molt clar, generar consciència crítica sobre la realitat mundial injusta, i també de facilitar eines per a la participació i la transformació social en pro d'un món just i solidari .

Imago treballa des de fa més de 14 anys en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament, ja que té la ferma voluntat d'ajudar a la construcció d'una ciutadania global crítica, socialment compromesa amb els ciutadans en l'àmbit en què viu i creu que totes les comunitats del planeta tenen dret a un desenvolupament equitatiu i humà.

Per això, Imago en els seus 14 anys de treball en pro d'un món millor i més just per a tots, centra el seu pla d'acció en els següents àmbits:

1. Sensibilitzar a la ciutadania

Mitjançant diferents accions per donar a conèixer a la ciutadania la realitat dels països del sud, per fer-los conscients de la injustícia, desigualtat i dany al medi ambient a escala global i com poden participar per canviar aquestes realitats.

És a partir dels canvis en la vida quotidiana dels ciutadans que contribuïm a transformar el nostre entorn, construint una visió crítica del món amb vista al bé comú i a una societat més humana i justa per a tots que respecta a tots els éssers vius del planeta.

En aquesta àrea s'emmarca el seu principal projecte de sensibilització: les "Jornades de Sensibilització", que el 2015 arriben a la seva dotzena edició. Una de les inquietuds centrals ha estat arribar a tot aquell públic que no es preocupa per les problemàtiques que generen deficiències en el desenvolupament humà i social en diferents àrees del món i casa. Majoritàriament això es deu a no estar en contacte amb la informació i els continguts pertinents del que passa a Colòmbia i la resta del món. És per això que hem utilitzat els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies com una eina atractiva de comunicació estratègica que ens està permetent accedir a persones que no són receptives amb el tema, i molt especialment al públic juvenil per al qual el llenguatge audiovisual és el llenguatge intrínsec generacional.

Exemples:

 • Any 2003
  Estudi i disseny de propostes.
 • Any 2004
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "Llums i Ombres del Conflicte Colombià".
 • Any 2005
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "Mirades juvenils".
 • Any 2006
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "Llums i Ombres del Conflicte Colombià".
 • Any 2007
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "La Diàspora".
 • Any 2009
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "La Diàspora Colòmbia - Barcelona 2009".
 • Any 2010
  Jornades de sensibilització per Colòmbia: "La Diàspora Colòmbia - Barcelona 2010"
 • Any 2011
  "La Diàspora Sense Fronteres".
  "Seminari Internacional de paradigmes de convivència planetària".
 • Any 2012
  "Jornades de Sensibilització de la Diàspora: Construint Bio-civilització".
  "2n Seminari Internacional de paradigmes de convivència planetària".
 • Any 2013
  "10es Jornades de Sensibilització: Construïm Bio-civilització".
  "10a Diàspora: Festival de Cinema Colombià de Barcelona".
 • Any 2014
  "11es Jornades de Sensibilització: Construïm Bio-civilització".
  "3r Seminari Internacional de paradigmes de convivència planetària".
  "11a Diàspora: Festival de Cinema Colombià de Barcelona".

Seminari Internacional de paradigmes de convivència planetària: Veure web aquí

2. Processos de formació

Tendents al canvi de mentalitat i formació en valors adequats per a una convivència planetària diferent, adreceu-vos a la ciutadania que participa dels diferents projectes, per a la construcció d'un món sense discriminació, ni desigualtats i amb participació dels ciutadans.

 • Formació no formal: Imago i el Centre d'Estudis Interculturals (CEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali, Colòmbia, treballen en el disseny d'un diplomat virtual sobre els continguts que Imago desenvolupa des de fa anys amb el seu projecte de sensibilització amb l'aportació del CEI de treball amb comunitats indígenes colombianes i transmissió de la seva cosmovisió i els seus coneixements tradicionals. La Universitat, amb àmplia experiència en projectes similars, aporta el coneixement tècnic i pedagògic per a la realització efectiva del curs virtual. El curs es dirigirà principalment a persones amb experiència en els camps tractats i tindrà l'objectiu de donar eines i coneixements als beneficiaris perquè aquests puguin aplicar als seus projectes.

 

 • Procés de formació a formadors: l'any 2011 va començar un treball conjunt entre Imago i l'Escola Decroly de Barcelona en què es van fer sessions de tallers a la classe de 6è curs de primària per part de personal de l'Associació i talleristes contractats conjuntament amb el professorat de l'Escola. El professorat va tenir un paper presencial per poder aprendre nous mecanismes aplicables en el programa educatiu de l'escola de forma regular. En aquests tallers es van treballar amb els nens els valors de la solidaritat, l'esforç i el respecte a les diferències utilitzant mètodes poc convencionals com el dibuix, suports audiovisuals, la creació conjunta dels nens i nenes d'un poema haiku, l'intercanvi d'idees en què l'alumne està en el mateix nivell que el tallerista... Finalment es va fer una petita obra audiovisual creada amb dibuixos dels petits i el poema elaborat entre tots. Veure web aquí

3. Investigació

Fa uns quants anys una de les línies de treball de IMAGO és la recerca de base sobre els temes que treballa, de la qual provenen els diferents continguts i reflexions que van alimentant els nostres processos i projectes d'EpD.

L'experiència acumulada en els projectes de sensibilització al llarg de 11 anys ha portat l'Associació a desenvolupar un discurs propi, molt proper a plantejaments del Fòrum Social Mundial, que vol generar la reflexió sobre la idea de la Biocivilització, un nou model de convivència global sostenible que respecti la vida en totes les seves manifestacions. Imago vol introduir el debat sobre la creació col·lectiva d'aquest nou paradigma de convivència en tots els àmbits de la societat, des de l'acadèmic fins els costums quotidians de totes les persones. Aquest impacte més profund requereix un tipus d'acció diferent a la sensibilització, que és més immediata, de manera que Imago està desenvolupant processos d'investigació en diversos àmbits:

 • En 2014 Imago coordino un projecte investigtivo que acabarà amb la publicació d'una compilació de textos de diferents experts en àmbits diferents com són la política, l'economia, el medi ambient o l'ètica en què els seus autors reflexionen en clau de Biocivilització. La publicació es realitzarà amb el suport de l'Editorial Icaria.

 

 • Imago es troba immersa també en un projecte d'investigació des de fa dos anys juntament amb el Centre d'Estudis Interculturals (CEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali, Colòmbia. Amb aquesta investigació s'han treballat sobre la perspectiva de com enfortir la ciutadania global, la participació de les persones a nivell planetari, la crisi del paradigma civilitzatori i la visualització i enfortiment d'un nou paradigma civilitzatori anomenat Biocivilització (nom encunyat per membres del Fòrum Social Mundial liderats per IBASE Brasil).

4. Acció (Propostes d'acció dirigides a fer visibles les causes dels desequilibris Nord-Sud)

En els últims anys, una de les eines principals de participació del públic i de transmissió de les idees generades en les jornades són les xarxes socials, que es mantenen sempre actives, i especialment durant el desenvolupament dels projectes. A través d'elles Imago aconsegueix fer arribar els seus missatges a molta més gent i propicia la participació activa dels seguidors dels seus perfils a les diverses reflexions que es generen.

L'objectiu d'IMAGO ha estat augmentar la consciència social de la població de Catalunya al voltant de temes com la pobresa, la injustícia, la violència i les desigualtats econòmiques i socials, mitjançant projectes innovadors amb els quals hem intentat arribar a gent que està menys sensibilitzada al voltant dels temes que ens ocupen.

En aquesta línia de sensibilització, IMAGO ha desenvolupat diverses activitats a Barcelona i ciutats veïnes des de l'any 2003, des d'una perspectiva cultural, dissenyant una proposta única en matèria de mitjans audiovisuals sobre el conflicte colombià i el que suposa per als ciutadans d'aquest país. Per a la difusió i sensibilització del conflicte colombià i les seves conseqüències s'han realitzat unes jornades anuals des de l'any 2003, en què s'han creat espais de reflexió combinant la projecció de pel·lícules colombianes i espanyoles sobre els problemes que es volien abordar amb la participació de convidats especials (directors de cinema, professors, experts en la matèria), en taules rodones i conferències. Aquests espais de debat han tingut com a objectiu la discussió i l'aprenentatge sobre la responsabilitat de totes i tots (per acció o omissió) en els esdeveniments que succeeixen a tot el món.

Tot i això, l'eix central de les jornades ha estat el conflicte armat (tant el colombià com els d'altres països). Des de l'any 2009 aquests espais pretenen emfatitzar els nous paradigmes globals de convivència que ens permeten construir un món en pau i justícia, i tractar de teixir sinèrgies entre Colòmbia i Catalunya.

Festival de Cinema: Veure web aquí

Destaca en l'estratègia de Imago d'EpD el pla d'acció i comunicació amb les XARXES SOCIALS que manté actives i que formen part important del contingut de les propostes dels projectes, amb l'objectiu de crear vincles entre els moviments globals com el Fòrum Social Mundial i les experiències locals que treballen en la mateixa direcció.