Llatinitats 3 Encuentro de Latinidades Barcelona 2009
imago colombia
FINALITA
culturals de les ciutats nord-americanes i europees, particularment Barcelona, ​​la seva afeccion a nivell estètic i polític ressaltant els factors positius fets en aquest sentit en temes com interculturalitat, codesenvolupament, aportacions del capital creatiu de la immigració a la construcció de realitats europees, cas Barcelona per tal que tot això sigui tingut en compte en el moment de traçar les polítiques de desenvolupament, cultura i immigració de la ciutat.
OBJECTIU GENERAL
El Conveni Andres Bello (CAB) pretén fer present en el debat cultural i estètic d'Amèrica Llatina la importància dels llatins / hispans radicats als Estats Units i Europa, aquest any especialment a la ciutat de Barcelona, ​​en l'ànim d'integrar en la matriu territorial i ideològica la gran aportació que fan els ciutadans llatins / hispans, i les transformacions que ja han provocat.

Descargar contenido completo (pdf)

METODOLOGIA
Hi haurà tres Conferències Magistrals a càrrec de reconeguts intel·lectuals que convidessin a reflexions sobre temes que identifiquen la problemàtica general dels moviments migratoris, la integració cultural i social així com els seus desafiaments. A continuació de cada conferència es realitzarà un Fòrum Obert, durant el qual els assistents i els convidats tindran l'oportunitat de compartir les seves reflexions sobre el tema principal que s'estigui tractant durant el dia, aquesta eina serà al costat de les altres dinàmiques participatives la font principal de la qual obtindrem idees per elaborar el Manifest de Barcelona.

Es realitzaran tres Panells Centrals al voltant de la idea a treballar en cada jornada. Seran desenvolupats a partir de les reflexions, propostes i provocacions generades pels panelistes. Els panells comptaran amb moderador i un relator, que s'encarregarà de registrar les idees centrals de la consola i del fòrum amb el públic.

Un cop els participants dels panells acabin la seva intervenció, es farà un Gran Fòrum amb l'auditori, en el qual el moderador motivés el debat, dinamitzés la discussió dels panelistes de l'auditori provocant l'intercanvi d'idees. Les reflexions que aportin seran per a la posterior construcció d'una relatoria que plasmi les veus de tots, redactades en un document que es farà arribar després als responsables de l'esdeveniment.
Per finalitzar cada jornada es duran a terme la presentació d'experiències denominades Visions Pràctiques, on els convidats duran a terme un debat des d'un enfocament pràctic de la idea central de la jornada, exposant exemples quotidians i relatessin les seves visions des de les seves pròpies experiències.

Com conclusió de la jornada, després de cada sessió de Visions Pràctiques s'obrirà un Debat Participatiu, obert a tots els convidats i assistents. Durant aquest debat els participants tindran l'ocasió de plantejar preguntes i aportar elements que posteriorment donaran naixement a l'elaboració del manifest.

La proposta política de la trobada es denominés Manifest de Barcelona.

Descargar Manifiesto