Organigrama
  • ASSEMBLEA GENERAL
  • JUNTA DIRECTIVA
    President: Guillermo Manzanera Guerra
    Tesorer: Oscar Manzanera Guerra
    Secretària: Esther Llaudet Serra
  • COMITÈ TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA: Mir Empresas S.L.

 
Té la seva seu al C/ Via Agusta 120, 1r 2a, despatx 11, Barcelona. CP 08006. www.imagocatalunya.org

Pertany a les següents xarxes internacionals:
Fòrum Social Mundial. Medi Ambient
Soles y Lunas
Fòrum Social Català