Voluntario Español

L’associació Imago, organitzadora de la 4a edició del Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització, està buscant voluntaris per a la celebració d’aquest esdeveniment que es realitzarà a la ciutat de Barcelona del 27 al 30 d’abril.
L’organització busca persones amb sensibilitat i interès per moviments alter mundistes, ecologia, noves economies i diferents pràctiques de resistència o emancipació a Barcelona i al món. L’assistència de públic a l’esdeveniment acostuma a ser d’unes mil persones.
El Seminari, de periodicitat bianual, pretén ser un punt trobada, diàleg i reflexió en torn a un nou paradigma de convivència planetària que aposta per la Biocivilització com a model. L’essència d’aquest nou paradigma és el respecte per la xarxa de la vida en totes les seves manifestacions.

Es requereixen voluntaris majors de 18 anys per a dur a terme diferents tasques: mobilitat i logística; recepció, registre i organització, acomodament de públic, difusió online, traducció d’anglès, francès, català i castellà. Les tasques dels voluntaris seran sempre supervisades per un responsable de l’organització del Seminari.

Alguns dels conferenciants del Seminari són Susan George, filòsofa i analista política, i presidenta del Comité de planificació del Transnational Institute d’Amsterdam; Vandana Shiva, Premi Nobel Alternatiu 1993 i fundadora de Research Fondation of Science, Technology and Ecology (RFSTE), institució que es dedica a conservar la biodiversitat; Chico Whitaker, Premi Nobel alternatiu 2006 i co fundador del Fòrum Social Mundial (FSM); Lluís Martínez Sistach, cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona; Cândido Grzybowski, director de l’Institut Brasiler d’Anàlisis Socials i Econòmics (IBASE); Pedro Santana, membre del Consell Internacional del Foro Social Mundial; Geneviève Azam, portaveu d’Attac França; Alcibiades Escue Musique, alcalde indígena de Toribio (Departamento del Cauca, Colombia); Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau, i impulsor de Procés Constituent a Catalunya; Juan Carlos Monedero, professor de Ciència Política a la Universitat Complutense de Madrid i ex secretari de Podemos; Victòria Camps, catedràtica de Filosofía moral y Política a la Universitat Autònoma de Barcelona; Pedro Burruezo, director d’El Ecologista; entre d’altres.

Vols ser mostra del compromís humà amb el planeta?
Inscriu-te!

El 4º Seminario Internacional de Convivencia Planetaria: Construimos Biocivilización busca voluntarios

La asociación Imago, organizadora de la 4ª edición del Seminario Internacional de Convivencia planetaria: Construimos Biocivilización, está buscando voluntarios para la celebración de este evento que se realizará en la ciudad de Barcelona del 27 al 30 de abril.
La organización busca personas con sensibilidad e interés por movimientos altermundistas, ecología, nuevas economías y diferentes prácticas de resistencia o emancipación en Barcelona y en el mundo. La asistencia de público al evento suele ser de unas mil personas.
El Seminario, de periodicidad bianual, pretende ser un punto encuentro, diálogo y reflexión en torno a un nuevo paradigma de convivencia planetaria que apuesta por la Biocivilización como modelo. La esencia de este nuevo paradigma es el respeto por la red de la vida en todas sus manifestaciones.

Se requieren voluntarios mayores de 18 años para llevar a cabo diferentes tareas: movilidad y logística; recepción, registro y organización, acomodo de público, difusión online, traducción de inglés, francés, catalán y castellano. Las tareas de los voluntarios estarán siempre supervisadas por un responsable de la organización del Seminario.

Algunos de los conferenciantes del Seminario son Susan George, filósofa y analista política, y presidenta del Comité de planificación del Transnational Institute de Amsterdam; Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo 1993 y fundadora de Research Fondation of Science, Technology and Ecology (RFSTE), institución que se dedica a conservar la biodiversidad; Chico Whitaker, Premio Nobel alternativo 2006 y co-fundador del Foro Social Mundial (FSM); Lluís Martínez Sistach, cardenal i arzobispo emérito de Barcelona; Cândido Grzybowski, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE); Pedro Santana, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial; Geneviève Azam, portavoz de Attac Francia; Alcibiades Escue Musique, alcalde indígena de Toribio (Departamento del Cauca, Colombia); Arcadi Oliveres, economista y presidente de Justícia i Pau, e impulsor de Procés Constituent en Catalunya; Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y ex secretario de Podemos; Victoria Camps, catedrática de Filosofía moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona; Pedro Burruezo, director de El Ecologista; entre otros.

¿Quieres ser muestra del compromiso humano con el planeta?
Inscríbete!