Biocivilització

Al Fòrum Social Mundial celebrat a Belem, Brasil, l’any 2009, Leonardo Boff va plantejar encertadament que el paradigma civilitzatori dominant, nascut de la Modernitat, la essència del qual és l’antropocentrisme, estava vivint una crisi terminal i la humanitat es trobava davant del gran repte de donar vida a un nou paradigma de convivència planetària diferent, alternatiu al que s’estava destruint i amb opcions i propostes concretes adreçat a una nova manera de viure i de conviure junts tots els sers vius del planeta Terra, regida pel respecte a la natura i a tots els sers vius que l’habiten, des de la perspectiva de l’ètica de la cura (del cuidado).

Aquesta proposta que entronca també amb antigues tradicions de molts pobles indígenes i amb maneres d’entendre el món de civilitzacions asiàtiques o del maies, per exemple, va ser recollida pels moviments altermundistes i d’altres actors socials. Així, IBASE Brasil va organitzar un taller internacional cara a preparar un document alternatiu a la Conferència Rio + 20, sota el nom de “Biocivilització per la sostentabilitat de la vida i del planeta”. El taller s’estructurava en base a tres preguntes clau: Amb quin fonament ètic? Amb quina economia? Amb quina estructura de poder?

Aquestes preguntes van ser la base també del 3r seminari internacional de Convivència Planetària: “Construïm Biocivilització” que va organitzar IMAGO a Barcelona l’any 2014 i que va quedar recollit en el llibre Construimos biocivilización, hacia un nuevo paradigma de convivencia planetaria publicat per l’editorial Icaria.

Aquestes preguntes segueixen sent el punt de partida del debat que plantegem per 2016, per que com ens recordava Cándido Grzybowski, “La biocivilització pot ser senyal d’una direcció, però en realitat és encara un concepte que s’ha de construir en un llarg diàleg amb la realitat, amb els processos que s’estan produint, amb les lluites als diferents punts del planeta, amb les pràctiques de resistència i emancipació en curs”.

Aquest procés de construcció col·lectiva té a més, en aquest moment, com a mínim, dos nous elements que aporten materials per l’anàlisi i la reflexió. Com a element positiu està l’encíclica papal: “LAUDATO SI”, que planteja un avanç en el compromís humà amb el planeta, la espècie i la vida en totes les seves manifestacions; i d’altra banda, estan els exigus resultats del “COP21” i els seus acords tan insuficients davant la magnitud dels reptes històrics als que estem confrontats, i que obliguen a fer noves passes des de la societat civil i en la construcció de consciència crítica. Tot plegat ens desafia i ens anima a avançar en l’enfortiment i visibilització d’aquest nou paradigma de convivència planetària en el nivell personal i col·lectiu, des de lo local a lo global.

En la 4a edició del Seminari, volem incorporar una reflexió i una aportació des de l’esfera local. Si el canvi de paradigma ha de començar per l’individu i les seves pràctiques quotidianes, el canvi en la dimensió política també ha d’arrencar en el nivell local, on el valor de la proximitat ha de permetre actuacions més compromeses i amb una major participació i diàleg amb la ciutadania.

Així, el Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització es planteja com un espai de reflexió atent als avenços (i retrocessos) que en el camp de la reflexió i de la pràctica es venen succeint a tot el planeta, més part d’un procés que un fi en sí mateix. Una oportunitat de diàleg i construcció col·lectiva que connecta Barcelona amb els moviments biocivilizatoris que van avançant a diferents punts del planeta.

Segueix-nos a les xarxes socials