Dimensió local i metropolitana

Tota la problemàtica lligada al medi ambient, a la relació dels humans amb el planeta formen part de les actuacions dels governs locals. Les reflexions que sobre aquests temes s’estan produint a diferents parts del món són per tant pertinents i interessants per l’Ajuntament.

A més, sens dubte que tota la feina relacionada amb el medi ambient només pot sortir beneficiada de tota activitat, com el seminari, que busca augmentar el nivell de conscienciació i fomentar actituds i comportaments positius en relació a l’entorn. Només des d’una ciutadania conscient i compromesa seran possibles polítiques valentes per exemple en matèria de transport privat.

Per últim, com a característica específica d’aquesta edició, hi ha l’accent en el món local, en la reflexió sobre el govern local i de proximitat capaç de generar aliances amb les xarxes ciutadanes. Que els moviments alterglobalització abordin la reflexió del nivell local en relació a la governança global i ho facin des de Barcelona, una ciutat històricament compromesa amb causes internacionals i impulsora activa i decidida dels moviments internacionals de ciutats, que a més és  la seu de les principals organitzacions municipalistes, pot tenir una gran importància pel futur. Apropar les reflexions alterglobalització a les reflexions del municipalisme mundial i les pràctiques locals concretes entenem que obre unes portes de futur que poden ser molt fructíferes. Un territori a explorar en el que Barcelona i els municipis catalans poden fer importants contribucions i de les que en poden treure molt profit.

Segueix-nos a les xarxes socials