Presentació i objectius

El Seminari Internacional de Convivència planetària, és una proposta de l’Associació IMAGO que amb la de 2016 arribarà a la seva 4a edició.

El seminari vol ser un lloc de trobada i reflexió en torn al nou model de convivència planetària que aposta per la Biocivilització com a paradigma, un model de convivència fonamentat en el respecte a la vida en totes les seves manifestacions. En aquest sentit el seminari s’inscriu i és deutor de les reflexions i treballs que es desenvolupen arreu del planeta.

El seminari es planteja com una activitat de difusió adreçat a la ciutadania en general. Amb la presència de figures destacades i reconegudes pretenem garantir una alta assistència i la presència de la iniciativa (i de les idees que l’impulsen) en els mitjans de comunicació per tal d’arribar a persones habitualment fora d’aquest tipus d’activitat.

El seminari es planteja també com un espai obert de debat, d’intercanvi d’idees. El disseny de les sessions està pensat per afavorir aquest intercanvi ja que entenem que el nou paradigma biocivilitzatori només és possible com a construcció col·lectiva.

El seminari vol ser també un espai de creació de sinèrgies entre les diferents iniciatives que es desenvolupen a Catalunya en aquest àmbit tot posant-les en contacte entre elles, amb la ciutadania interessada i amb actors i pensadors internacionals que des de diferents llocs i moviments treballen en aquesta mateixa direcció. Així es recolliran les construccions que des de diferents especialitats de l’àmbit local català s’estan realitzant en pro d’aquest canvi global, enfortint els vincles amb les xarxes i escenaris globals en els quals s’està igualment duent a terme aquesta construcció.

Aquesta presència d’organitzacions locals especialitzades en treballar en aquests àmbits concrets busca també afavorir el compromís efectiu dels ciutadans sensibilitzats, oferint espais on fer real i concret el seu compromís, espais on actuar en favor del planeta en tant que persones, ciutadanes/ns, treballadores/rs i consumidores/rs.

Aquesta manera d’enfocar les activitats la hem anat desenvolupant ja en anteriors edicions de les jornades, en què hem ampliat molt la llista d’entitats locals d’aquest tipus que col·laboren en el projecte, i l’experiència està resultant molt interessant i enriquidora, ja que combinem les reflexions de caire global amb les iniciatives de caire concret que es duen a terme a casa nostra i que donen contingut tangible al missatge del nostre projecte de sensibilització.

El 4rt Seminari Internacional proposa la construcció del nou paradigma de convivència planetària des dels 3 eixos o preguntes fonamentals plantejades pel Seminari: Camins i descamins per a una biocivilització organitzat per IBASE de Brasil, que seran les que estructurin les 3 sessions del seminari:

  1. Amb quins valors o virtuts? (ètica) – dia 1
  2. Amb quin model econòmic? (economia) – dia 2
  3. Amb quines estructures de poder, amb quina governança global? (política) – dia 3

Per cada una de les tres sessions el seminari organitzarà una taula de treball i una taula de diàleg  en la que participaran experiències i reflexions.

Taula de treball: A més de les sessions de tarda obertes al públic, el Seminari organitzarà altres sessions a porta tancada per permetre avançar en dinàmiques de coordinació entre els col·lectius i persones implicades.

Taula de diàleg: La taula comença amb una conferencia inicial, després s’invitarà a un ponent internacional a presentar un document marc que doni pas a un diàleg amb la resta de participants de la taula i amb el públic. A continuació es presentaran diferents iniciatives ciutadanes i organitzacions que estan ja treballant en propostes concretes i actuacions concretes per finalment obrir l’espai a les intervencions i al diàleg amb el públic.

Segueix-nos a les xarxes socials